Brief 17 April 2020

Brief 9 April 2020
June 24, 2020
Brief 25 Mei 2020
June 24, 2020

Ovie-ouers /parents

Ek deel vandag met u ‘n stukkie uit: Vreugde vir jou hart deur Milanie Vosloo – daarom die informele styl.

Wanneer jy oor ons lewe terugkyk, sal jy onmiskenbaar weet:  Jou pad het nie altyd geloop soos jy dit  beplan of verwag het nie.

Daar was dalk kere toe jy oor iets gedroom het en dit in ‘n nagmerrie ontaard het.  Ander tye sal jy weer onthou hoe jy kronkelpaaie geloop het voordat jy die eindbestemming bereik het.  Dan was daar die tye toe jy op die ompad van die lewe hopeloos verdwaal gevoel het en gewonder of God se plan vir jou regtig nog sin maak.

Die waarheid is:  God wéét – ongeag ons drome en doelwitte – waar ons eindbestemming behoort te wees.  Hy wéét – ondanks ons mensgemaakte gebede – wat die heel beste vir ons lewensreis is.  Ja, ten spyte van ons ongeduld weet Hy en verstaan Hy, omdat Hy elke detail van jou lewe, jou verwagtinge en jou denke ken.  God se padkaart vir ons lewe is soms onverstaanbaar, maar altyd, altyd betroubaar.

Ek wil elkeen vandag bemoedig met Psalm 46: 11-12

“Wees stil en weet Ek is God.  Ek regeer oor nasies, oor die hele aarde … Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons…”

Soms lê die mooiste vorm van gebed nie in praat nie, maar in stilword.  By die punt waar ons maar net sê:  Praat U, asseblief, Here, want u dienskneg luister.

Wat gebeur in Ovieland?

Ek is in verbinding met die Skoolbestuurspan en kry ook insette van die personeel.

Daarom wil ek u gerusstel om nie bekommerd te wees oor die res van die jaar nie.  Die Nasionale Onderwysdepartement sal ‘n plan maak.  Daar is bekwame mense wat sal toesien dat niemand in hierdie tydperk benadeel word nie.  Ons weet dat hulle ons nie in die steek sal laat nie.  Daar is geweldig baie radio-onderhoude met kundiges en seker so in televisieprogramme ook.  Dit klink of daar reeds planne in plek is, maar ek kan net reageer as ek ‘n dokument in die hand het van die WKOD.  Ek glo u sal begrip daarvoor hê.

According to News24, there are 12 million learners in South Africa, many of whom do not have access to the internet or any form of social media.  It is only logical that grade 12 learners should be given an equal   opportunity in November for the final exam.  Therefore, there will be enough class time and if it does not realise, the academic curriculum will have to be adapted.  Nobody can make any decisions right now, because nobody knows when the schools will reopen.

Gesien in die tydperk van inperking waar ons moet voortgaan met onderrig, vertrou ons dat u die nodige leiding en ondersteuning bied aan u kind/ers.  Hulle is ons kosbaarste belegging in ons skool.

Parents are encouraged, if possible, to join Google Classroom (there are several YouTube videos with instructions) or contact the class teachers.  Departmental notes or videos are uploaded there.

Die personeel werk ontsettend hard. Dit neem tot drie dae om van die video’s te vervaardig.  Hulle persoonlike data word op die stadium glad nie ontsien nie en geen berg is vir hulle te steil om aan te durf nie.  Van die personeel is daagliks met vakadviseurs in verbinding en sorg dat niks agterweë gelaat word wanneer dit by die onderrig van ons kinders kom nie. Daar is tot data vir leerders gekoop. My Ovie-hart klop in ritme waarvoor ons as Ovie-familie staan.  Kyk gerus na ons video van hoop en bemoediging wat op sosiale media vrygestel is.

If you do not receive work for your child or have access to their whatsapp, a summary of work that is done in each subject is included at the end of the letter. If you wish to contact a staff member, please send an email to admin@hsoverberg.com with your inquiry.  Mrs Marlise Coetzee will forward it to the relevant teacher.

Ons Ovie-personeel bid vir u almal.  Vir elke huishouding wat gebukkend gaan onder finansiële verpligtinge wat soos ‘n berg voor u lê; vir genoeg kos in die spens en genoeg wysheid.  Dankie dat u, as tydelike leerkrag, ons skoene by die huis volstaan.

…and he has filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge and with all kinds of skills (Exodus 35:32).  May each one receive this in abundance.

Vriendelike groete / Kind regards.

Hanneke Strydom

WAARNEMENDE SKOOLHOOF / ACTING PRINCIPAL           

OPSOMMING VAN ONDERRIG TYDENS DIE INPERKINGSTYDPERK:  APRIL 2020

VAK:

Alfabeties

Leerkragte

WApp / e-pos Google

Classroom

Zoom   Metodiek
AFRIKAANS Mevv.

Albertyn

Otto

Barnard

Van Rensburg

Strydom

Mnr. Barnard

X X  

Aantekeninge by die skool gegee (seniors).

Naslaanwerk

Powerpoint aanbiedings

Stuur e-pos uit aan ouers by d6.

Mondeling gaan elektronies voort.

        Alle grade het toegang tot Google Classroom waar notas en take gelaai word.
        Beantwoord individuele navrae via whatsapp
        Gee daagliks werk en huiswerkaktiwiteite.
        Voorsien  leestekste en gedigte met analise.
        Behandel beide

letterkunde en taal (gr.9)

 

           
BESIGHEID-

STUDIES

Me. Olls

X Kry video’s   Ontvang vrae via Whatsapp sowel as memorandums.
        Ontvang video’s in Afr en Eng.
        Beantwoord aktiwiteite wat uitgegee is voor die skool gesluit het.
        Verduidelik individuele navrae via whatsapp.

 

 

BIOLOGIE en NATUURWET.

GR. 8-9

Mnr. Botha Mevv.

Petley

Groenewald

X X  

Gr.8 het opsommings gekry met huiswerk. Oefeninge uit handboek Gr.9 – werk is op Google Classroom gelaai.   Werk word in 4 video’s behandel.
        Huiswerkaktiwiteite
        Aanlynhuiswerk word ingehandig en gekontroleer.
           
EBW

Mevv.

Van Niekerk

Palmer

Me. Olls

Mnr. Hugo

X X  

Rekordering van elke leerder se betrokkenheid  word gekontroleer.

Notas ontvang

Aanlyntoetse – Rekeningkunde

        Daaglikse huiswerk volgens program word opgevolg met oplossings wat die volgende dag op GC en Whatsapp aangeheg word.
           
ENGLISH 

Mrs.

Milne

Bence

A Burger

Van Rensburg

X X  

Notes received at school

& homework

Memorandums were sent

Oral is done electronically Creative writing is done. Poems (gr. 10-12) are explained electronically.

        Language is also practised regularly.
        Gr.8-9 also do poems.
           
FISIESE WET. Mnr. Meyer X     Volledige stel notas en aktiwiteite is by die skool uitgegee.
        Werk vorige vraestelle uit.
        Werk aan navorsingsprojekte.
        Fokus baie op hersiening
GASVRYHEIDSTUDIES Mev.

Groenewald

X X  

Werksopdragte is by die skool uitgehandig.

Verdere werk word by G.

Classroom en op die

Whatsapp-groepe gelaai.

        Doen aktiwiteite
        YouTube video’s en selfvervaardigde video’s word gelaai vir demonstrasies.
        Resepte word vir elke graad gelaai om te maak  indien hulle toegang tot die bestanddele het.
        Fokus op werk wat meer

geskik is vir selfstudie – soos bespreek met die vakadviseur.

           
GEOGRAFIE

Gr. 12

Mev. A Burger

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. Barnard

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Video’s

 

Notas by die skool uitgegee.

Taakinligting is uitgestuur

(navorsing)

Persoonlike kontak via WApp met instruksies en streng kontrole.

Telematiese lesse word aangestuur.

 

Gr.11 – gr.8-9

Program is uitgegee met opsommings wat gedoen moet word.

        PowerPoint-lesse
        Werksopdragte (op GC en WA gelaai)
        Intervensie-aktiwiteite
        Aanlyntoetse
        Persoonlike kommunikasie met ouers
        Stuur skakels aan leerders

 

 

GESKIEDENIS

Mev. Elizna

Burger

X    

Handboekgebruik

Opsommings

Volledige beplanning met aktiwiteite is aangestuur.

           
IGO

Mnr. Kriel

 

 

X

 

 

 

    Graad 12:

Opdrag by die skool ontvang om die vakansie te voltooi.

 

 

 

 

    Werk volgens WKODbeplanning
  

 

 

 

 

    Vakadviseur gee uitstekende leiding en IGO in die Wes-Kaap werk nou saam om al die gr.12’s op dieselfde vlak te onderrig.
        Ontvang video’s via YouTube
        Verskeie IGO-onderwysers gee elektronies klas aan die leerders op hierdie forum.
        Graad 11-onderrig begin 16/04
        Graad 10-onderrig begin 23/04
           
LANDBOUWET.

Mnre.

Botha

Burger

X    

Handboekgebruik

Notas is uitgedeel by die skool.

Video’s ter verduideliking word gemaak.

        Persoonlike kontak met leerders.
           
LANDBOUTEG.

LANDBOU-

BESTUUR

Mnre. Botha

Burger

X    

Volledige beplanning is uitgegee.

Handboekopdragte

Verduideliking  en opvolg

Addisionele opdragte

           

 

LO Mev.

Schoombee

X X   Gr.12’s het taak ontvang om in te handig as die skool heropen.
        Die res vd klasse se werk is onder beheer.
        Elke graad (9,10,11,12) het Google Classroom waarop die werk dan verduidelik word.
        Opsommings moet van die werk gemaak word in elkeen se werkboek.
        Aktiwiteite sal ook so hanteer word soos ons deur die kwartaal se werk gaan.
        Leerders het maksimum 3 periodes per week – die werk sal daarvolgens ingedeel wees.
        Werk sal ook op

Whatsapp-groepe gedeel word sodat die meeste kinders toegang het tot hierdie inligting.

           
LEWENSWET.

Mev. Petley

Mnr. O’Leary

X X  

Werkkaarte is ontvang. Doen aktiwiteite en opsommings.
        Aanlyntoetse
        Video’s en werkkaarte vir gr.12 is by G.Classroom gelaai.
        Leerkrag se video’s is by YouTube beskikbaar. (Ouers kan gerus daarna gaan kyk.  Dit is briljant saamgestel en kan herhaaldelik na gekyk word ter voorbereiding van enige assessering – H Strydom).
           

 

REKENING-

KUNDE

Mev. Van

Niekerk

Mnr. Hugo

X X  

Aktiwiteite en aanhegsels word gelaai per onderwerp.

Voltooi aktiwiteite in afgerolde boeke.

        Voorsien daagliks die oplossing vir die aktiwiteit wat gedoen is.

Die program gaan voort soos vir kwartaal 2.

        Verduideliking van werk word gedoen.
        Daar is persoonlike kontak met die leerders.
        Vakadviseur gee uitstekende leiding.
        Verskeie skakels vir Gr. 12 word daagliks aangestuur na verskeie platforms waar werk verduidelik word.
           
RTT / CAT

Me. Cleophas

Mnr. Barnard

X    

Hersiening word gedoen. Beplanning van elke graad is by die skool uitgedeel met aktiwiteite.
        Teoriewerk
        Beantwoord navrae
        Gr.12:  Google Drive
        Vrae en antwoorde
           
SKEPPENDE KUNS

Mev.

Van Rensburg

X    

Praktiese assessering is aangestuur vir drama. Notas uitgestuur aan gr.9 Gr.8 se lesse sal by die skool voortgaan.
           
TEGNOLOGIE

Mnre. Kriel

Hugo

 

X     Met leerders self  gekommunikeer. Werk is van so aard om daarmee te begin sodra die skool open.
           
TOERISME Mevv.

E Burger

Bence

X    

Volledige beplanning met aktiwiteite is uitgegee.

In kontak met vakadviseur

Handboekgebruik

        Kontrole en daaglikse gesprek op wapp met leerders.
           
WISKUNDE

(gr. 8-12)

Mev. Augustyn

Me. Fourie

Me. West

X X X

Notas en aktiwiteite word daagliks opgestel en geplaas met verduidelikings.

Werkskedules word weekliks op dieselfde manier gestuur.

        PDF-memorandums met verduidelikings word daagliks beskikbaar gestel
        Video’s en skakels word uitgestuur.
        Gespreksforum/onderrig via Zoom by seniors word geskeduleer na behoefte.
        Persoonlike video’s na WApp sodat leerders dit oor en oor kan kyk ter verduideliking van die werk.
        Persoonlike kontak en kontrole met leerders.
           
WISKUNDIGE

GELETTERDHEID

Mev. Palmer

Mnr. O’Leary

X X  

Verduidelik en gee werk aan leerders uit handboeke. Memorandums word bespreek.
        Video’s / pdf / notas
        Beantwoord navrae
        Maak video’s ter verduideling van werk.
        Streng kontrole wie die werk kry, navrae rig en huiswerk doen.
        Leerders stuur punte aan leerkragte.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X