Brief 25 Mei 2020

Brief 17 April 2020
June 24, 2020
Brief 6 Mei
June 24, 2020

HOËRSKOOL OVERBERG HIGH SCHOOL
25 MEI / MAY 2020
BRIEF AAN ONS OUERS /
LETTER TO OUR PARENTS

Beste Ouers / Dear Parents

Die tyd het nou aangebreek dat die skole heropen. Vanaf 1 Junie gooi ons
die deure oop vir ons graad 12-leerders. Die res van ons leerders sal volg soos
bepaal deur die Departement van Basiese Onderwys. Ek weet dat dit vir ons
almal ‘n baie moeilike tyd is om besluite te neem. Ons krag lê juis in stil word
en vertrou. Ek wil u vandag kom bemoedig met die volgende gedeelte uit
die Woord.

Don’t fear – Psalm 23:4 Even though I walk through the darkest valley, I will
fear no evil, for You are with me.

We are all aware of the state that our country and the world are in. We know
about violence, crime, the fear of losing your job, economic crisis, Covid 19!!
We sit with a load of fear on our shoulders. The result of this fear is not living
life fully; you lock yourself up, too scared to make a mistake. You’re afraid to
take risks, you’re too scared to let your kids go back to school, you’re afraid
of being obedient to His voice.

Fear robs you of everything that life has to offer. Fear clogs our spiritual
arteries and poses a huge threat to the condition of our hearts. If you know
you’re heading for a heart attack, you will do everything to avoid it, right?
You will eat healthier, exercise more and reduce stress. So why aren’t we
doing the same with our spiritual hearts? Why don’t we go to God straight
away and ask Him to take our fears away?

Mag die Here ons beskerm en bewaar. Mag Hy ons versterk en moed
inpraat as ons minder dapper is.

Here Jesus, U is die Leeu van Juda, ek is deel van u trop volgelinge.
U is voor my om die weg gelyk te maak. U is langs my om my in u arms toe te
vou. U is agter my om die aanvalle van die bose (en die virus) af te weer. U
is onder my om my te dra as ek mag val. U is rondom my om my te beskerm.
U is bokant my om my te seën. U is binne my om my te lei met u Heilige Gees.
So seën U, die drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees – my van nou af
tot in ewigheid.

Amen.

The Occupational Safety and Health Act oblige the employer to provide a
safe and healthy work environment. In the context of the coronavirus, there
is a clear obligation on an employer to manage the risk of infection at the
school. The school’s safety committee will play a crucial role in planning and
the functioning of the school.

Hierdie verpligting is ‘n baie groot uitdaging wat behoorlike beplanning gaan
verg. Ons het reeds ons eie Ovie-Covid-19-gebeurlikheidsprotokol in plek,
asook dokumentasie van die WKOD wat hierin verwerk is. Een van my baie
opdragte is om toe te sien dat dit met die personeel bespreek word sodat
almal ingelig is. Dit sal ook op d6 gelaai word ter insae van die ouers.

Gepaste kontrolemaatreëls is in plek rondom die ontsmetting van die perseel
en hoë risiko areas (isolasielokaal en badkamers). Elke klas sal daagliks
skoongemaak word volgens die vereiste protokol. Die algemene werkers sal
elkeen vir spesifieke klasse verantwoordelik wees. In elke klas sal ook ‘n houer
saniteringsmiddel wees wat elke kind moet gebruik wanneer hulle in die klas
stap. Leerders is welkom om hulle eie botteltjies saam te bring wat gratis
volgemaak sal word op spesifieke tye.

Hygiene and safety materials have been delivered at the school, including:
 hand sanitizers;
 thermometers for screening;
 cleaning materials (bleach); and
 face masks for educators and workers.

The masks for grade 12 learners will be delivered this week, as well as
outstanding soap.

It is important that parents must inform the school about their children’s
comorbidities and risk factors. These learners will be offered the opportunity
to stay at home and receive the work. Proof of the medical condition must
be handed in at Mrs. Marlise Coetzee (admin@hsoverberg.com). It must be a
report from the doctor and not just a certificate.

Dit is ons almal se verantwoordelikheid om ‘n positiewe gesindheid oor die
skool se pogings te hê om die verspreiding van die Karonavirus te voorkom.
As u elkeen eienaarskap van u kind neem om die gesondheid, veiligheid en
welstand van die leerders te beskerm, maak dit ons hande sterk. Indien u
kind reeds tuis enige simptome van die virus toon, moet u hom/haar
asseblief nie skool toe stuur nie. Ek het die simptome in ‘n vorige brief
breedvoerig bespreek. Verwittig die skool van u kind se afwesigheid.

When the learners arrive at school, they must:
 go directly to the designated screening area to be screened.
 Social distancing must be maintained while waiting to be screened.
 Ensure that the learner wears a mask when entering the school’s
premises. No mask, no entry.
 The temperature of every learner must be taken and recorded.
 If the scanner reading is above 38ₒC, that person must be isolated till
the parents collect him/her and will be requested to consult the
COVID-19 hotline number (021 9284102 or the National Institute for
Communicable Diseases 0800029 999).

There will be sufficient supply of hand sanitizer, soap, paper towels and other
cleaning materials, as well as alcohol based hand sanitizer at designated
points. We are truly thankful to Mr. Sas de Kock for his positive attitude
towards the school and hostels in donating foot operated hand sanitizers.
Thank you for making it easier for us and be part of the solution in this difficult
time.

Upon the return to school of a particular grade the principal will conduct the
orientation of learners on the management of the Coronavirus at school. (It
will be communicated with parents and learners in an Ovie brochure.)

* They will receive two cloth masks on arrival.
* The following will be explained:
 The screening process;
 the five ‘golden rules’ how to prevent the spread of the
virus;
 the reviewed school time table;
 school hours;
 social distancing at school;
 psycho-social support.

Op 18 Maart het die personeel eenparig besluit dat onderrig op 31 Maart
moet voortgaan. Nié die WKOD, distrikskantoor of SBL het ‘n opdrag gegee
dat afstandsonderrig ‘n realiteit moet wees nie. Hierdie besluit wat ons
geneem het, is met die wete dat alles wat gedoen word, weer in die klas
aangebied moet word. In sekere vakke is dit onmoontlik om met nuwe werk
te kon aangaan. Hersiening is gedoen en vorige vraestelle is uitgewerk. Ek
salueer elke leerkrag vandag vir die pogings wat soms onder moeilike
omstandighede die lig gesien het. Ek is bewus daarvan dat baie
personeellede data vir die leerders gekoop het. Daar is min skole waar daar
sulke omgee-onnies is! Elke salaris is welverdiend! Ek dink ons kom almal terug
met ‘n sertifikaat vir die bemeestering van tegnologiese / elektroniese
kundigheid. Hierdie poging verdien vermelding. Ek weet u as ouers
waardeer dit net so en weet dat elke leerkrag op hulle pos was en ons met
trots kan sê die werk is gedoen. Afstandsonderrig gaan voort totdat die
betrokke graad terug is by die skool. U loopbaan as tuisonderrigonderwyser is
een van die dae iets van die verlede!

Die aangepaste graad 12-rooster en tye word op Dinsdag, 26 Mei met die
personeel bespreek. Dit is reeds deur die SBL goedgekeur en sal aangepas
word sodra die ander grade by ons aansluit (indien nodig). Die verlore tyd
gaan met dié rooster spoedig ingehaal word. Ons skool roem op
akademiese uitnemendheid en dié aanpassing getuig daarvan. Elke ouer
sal, voordat die betrokke graad skool toe kom, genoegsame kommunikasie
ontvang, wat die rooster en tye insluit.

Neem kennis dat geen naskoolse aktiwiteite mag plaasvind nie. Die SBL het
ook ‘n besluit geneem dat sodra ‘n graad moet terugkeer skool toe, geen
afstandsonderrig verder gaan plaasvind nie. Gesien in die lig van die
aankondiging van die president dat ouers onder geen verpligting is om hulle
kinders skool toe te stuur nie, sal die besluit in heroorweging geneem word.
Leerders wat ‘n mediese toestand het wat hulle verhoed om skool by te
woon, word voor reëlings getref om die werk te kry.

‘n Emosionele ondersteuningsnetwerk is ook in plek vir die leerders by die
skool. U kan nou reeds aan me. Gerna Schoombee ‘n e-pos stuur in die
verband by gerna@hsoverberg.com

Gigi Tchividjian, granddaughter of Billy Graham, wrote:
I pray that I will allow God to rule the raging waves of busyness, that I will be
sensitive to His gentle rebukes and His teaching of what is truly important and
of eternal value and allow Him to flood my hectic life with His peace, His
calm, His stillness.

What a triumph to go to bed at night with the assurance and satisfaction that
I have done all that my heavenly Father wanted me to do.
Ek kan niemand ‘n waarborg gee dat hy/sy die virus gaan vryspring nie. Ek
kan u wel verseker dat die skool gereed sal wees wanneer u kind terugkom.
Al wat ons kan doen, is om te bid en mekaar te bemoedig. Solank elke
onderwyser en leerder hulle maskers dra, gereeld hande was, die sosiale
distansiëring handhaaf en besoekers tot die minimum beperk word, kan ons
die Koronavirus ‘n bloedneus gee!

Ek sluit af met 2 Timoteus 1:7
Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag
en liefde en selfbeheersing.
Mag die Here ons skool in die palm van sy hand hou en ons bewaar.

Hanneke Strydom
Waarnemende skoolhoof

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X