Brief 3 Junie 2020

Brief 6 Mei
June 24, 2020
Letter 4 June 2020
June 24, 2020

HOËRSKOOL OVERBERG

BRIEF AAN DIE OUERS

3 JUNIE 2020

Goeiemiddag Ovie-ouers

Dit is met groot vreugde en dankbaarheid dat ons skool op Maandag, 1 Junie die deure kon oopmaak vir ons graad 12-leerders.  Kontakonderrig vind nou plaas.  Ek wil regtigwaar elke ouer in die verband bedank dat hulle die kinders skool toe stuur.  Ons gemiddelde klasbywoning is tans 96% en ons streef na 100%.  Die skool is ontsmet, die onderwysers is op hulle pos en ons hou kop bo masker!!

Ek wil u almal bedank dat u toegesien het dat elektroniese leer (afstandsonderrig) gedurende die inperkingstyd voortgegaan het.  Elke onderwyser het die werk getrou deurgegee en kontak met die leerders gemaak.  Die afgelope twee maande het uitdagings gehad, maar nou wil ons poog om alle huiswerk op een sentrale punt vir ouers beskikbaar te stel.

Om hierdie taak te vermag, het ons vir elke graad ‘n ‘google classroom’ geskep.  In elke klas word die vakke gelys en die hele week se werk sal elke Donderdag om 10:00 vir ouers beskikbaar wees om af te laai.  Vakke wat meer as 4 periodes per siklus het, sal maksimum 4 lesse vir die week laai. Vakke wat minder as 4 periodes per siklus het,  sal ‘n maksimum  2 lesse per week laai. Elke Donderdag sal die weekbeplanning vir elke vak gelaai word sodat u kan afmerk wat reeds voltooi is.

Om toegang tot ‘google classroom’ te verkry, moet u die volgende doen:

  Indien u ‘n selfoon gebruik:

 

  Indien u ‘n rekenaar gebruik:

 

1 Laai die ‘google classroom’ app af vanaf die playstore. 1 Maak u soekenjin oop.
2 Maak die app oop. 2 Soek ‘google classroom’
3 Klik op die plusteken langs die opskrif ‘google classroom’. 3 Klik op ‘google classroom’ op die opsies wat verskaf word.
4 Kies die opsie: ‘Join class’. 4 Klik op die plusteken in die regterbokantste hoek.

 

5 Vul die klaskode in wat verskaf is. 5 Kies die opsie ‘Join class’.
    6 Vul die klaskode in wat verskaf is.

 

 

Die klaskodes vir elke graad is as volg:

 

GRAAD KLASKODE
 

8

 

w2xk5c3

 

9

 

gvyo4j4

 

10

 

dun3lzs

 

11

 

d3pwqfn

 

12

 

gxetu56

 

Daar is nou kontakonderrig met die graad 12-leerders.  Slegs ‘n opsomming van die werk wat in die klas gedoen word, word deurgegee met hulpbronne soos bv. WKOD se e-portal.

Mag ouers hulle kinders by die huis hou?  Daar is drie moontlike  scenario’s

  1. Ouers wil moontlik hulle kind in die formele skoolstelsel (openbare skole of onafhanklike skole) hou, maar die leerder het ‘n onderliggende siekte.

Dit is die ouers se verantwoordelikheid om die skool van die leerder se onderliggende siekte en verhoogde risiko in kennis te stel.  In so ‘n geval kan die afwesigheid steeds ingevolge die nasionale beleid hanteer word en moet die skool redelike stappe doen om die leerder met elektroniese leer te help voortgaan.  Die ouers sal saam met die skool verantwoordelikheid moet aanvaar om toe te sien dat die leerder deelneem en byhou.

  1. Ouers wil dalk hulle kind in die formele skoolstelsel (openbare skole of onafhanklike skole) hou; die leerder het geen onderliggende siekte nie, maar die ouers is bekommerd oor die kind se veiligheid.

HS Overberg sal alles in ons vermoë doen om behoorlik met ouers te kommunikeer om hulle te oortuig dat formele skoolonderrig veilig en  die beste vir die leerder is. Ons het reeds twee inspeksies vanaf die Distrikskantoor gehad en alle gesondheidsregulasies is in plek.  Ek kan met trots aankondig dat al ons graad 12’s reeds by die skool is en enkele afwesighede weens mediese en persoonlike omstandighede, aangemeld is.

 

  1. Ouers wil hulle kind uit die formele skoolstelsel haal en eerder tuis onderrig.

Die leerder verlaat die formele skoolstelsel en die kind is nie meer by HS Overberg ingeskryf nie.  Artikel 51 van die Skolewet bepaal dat ‘n ouer by die Departementshoof kan aansoek doen om ‘n leerder vir tuisonderrig te registreer.  Die Departementshoof kan voortgaan om die leerder as sodanig te registreer indien hy/sy tevrede is dat:

  • die registrasie in die leerder se belang is;
  • die onderwys wat die leerder tuis sal ontvang, aan die minimum kurrikulumvereistes voldoen en nie van ‘n laer standaard as dié in openbare skole is nie; en
  • die ouer voldoen aan enige ander redelike voorwaardes wat die Departementshoof stel.

 

Ouers moet die skool in kennis stel dat die leerder voortaan tuisonderrig sal ontvang.  Die skool is onder geen verpligting om ‘n leerder wat vir tuisonderrig geregistreer is op enige vlak te ondersteun of by te staan nie.

Van die skool se kant af sal ek u op hoogte hou deur gereeld te kommunikeer.  Die skool voldoen aan al die veiligheidstandaarde en –praktyke.  Ek weet daar is van ons ouers wat vrese het.  U kan enige tyd met my in gesprek tree sodat ek u kan bystaan om die regte besluite te neem.

Ons kan nie waarborg dat ons leerders nie die virus gaan kry nie, maar ons kan u verseker dat hulle ons kosbaarste besitting by die skool is en daarom streef ons 100% daarna om die gebeurlikheidsprotokol toe te pas.  Dit is beskikbaar by d6 onder Bronne.

Ek wil afsluit met die volgende gedeelte om ons almal te bemoedig dat ons almal vir God belangrik is.  Hy ken ons elkeen by die naam;  Hy weet van van ons vrese en probleme.  Raak stil vir ‘n oomblik en weet dat Hy in beheer is.  Ons maak onsself soms so moeg om op ons eie te probeer.  U is God se begenadigde waarvoor Hy baie lief is.

 

 

Begenadigde

Sy was nie ‘n uitgesoekte nie.  En tog het sy Hom aangeroep, herhaaldelik.  Geglo dat Hy haar kind van die bose magte kan genees.  Iewers in haar gees het hierdie Kanaänitiese vrou van wie ons in Matteus 15:21-18 lees, geweet dat dié Jesus se genade vir alle mense is en dat sy liefde onbeperk is.

“Laat asseblief tog net ‘n stukkie van u genade na my kant toe val!” smeek sy.  Dan lees ons hoe verstom Jesus is oor haar kinderlike geloof.  En hoe Hy dan sonder meer haar versoek beantwoord.

God soek nie uitgesoektes nie.  Hy soek mense wat hul afhanklikheid aan Hom erken, in nederigheid voor Hom kniel en om sy genade vra.  Diesulkes is sy uitgesoektes:  goed genoeg – nés hulle is.

“Weet jy, jou geloof is baie groot,” het Jesus haar toe geantwoord. “Ek sal jou wens waar maak.”  Mat. 15:28

Vriendelike groete.

Hanneke Strydom

Waarnemende skoolhoof

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X