Brief 6 Mei

Brief 25 Mei 2020
June 24, 2020
Brief 3 Junie 2020
June 24, 2020

HOËRSKOOL OVERBERG HIGH SCHOOL
BRIEF 4 AAN DIE OUERS
4th LETTER TO THE PARENTS
6 MEI / MAY 2020

Geagte Ouers / Dear Parents

GENESIS 41:51 – THERE IN THE TOUGH TIMES
‘God has made me forget all my trouble and all my father’s household.’
These are Joseph’s words after the birth of his eldest son. If there is anyone in
history who should be allowed to complain, it is definitely Joseph. First sold by his
own brothers as a slave, then thrown in jail for how many years, even though he
was innocent. During this time, he could easily have asked where God was. But
as time goes by, we see how God reveals His perfect plan. From a jail bird, Joseph
goes on to rule the land. We can see how God first put everything in place in
order to care for His people – even if it only became evident years later.
Maybe it is a good idea to think about Joseph’s life when we want to complain
and ask where God is, when we think that He doesn’t care. In those times when
we think it is not going well with us, think about Joseph. And remember that you
are also part of God’s Master Plan. Maybe He is busy getting you into position to
play your perfect and important role.
(Andries Enslin: The heart of the Father)

Ek hoop dat dit baie goed met ons Ovie-familie gaan. Dit is so dat daar baie
redes kan wees waaroor ons kan kla, maar wanneer ons bewus is van God se
Meesterplan in ons lewe, moet ons geduldig wag tot dit aan ons geopenbaar
word. In tye van swaarkry leer die Woord ons om geduldig te wees. In tye van
voorspoed moet ons dankbaar wees. Mag daar vir elke huisgesin in hierdie
inperkingstyd regtig iets waardevol wees waarin julle as gesin nader aan mekaar
gegroei het. Ek glo dat dit ‘n tyd is waarin julle mekaar weer kon ontdek het, kon
gesels het dat die biesies bewe en dat die skoolwerk volstoom aan die gang is.
Daar kom so ‘n warm gevoel van trots, respek en dankbaarheid in my hart
wanneer ek aan die Ovie-personeel dink. Ek het in my lewe nog nooit so ‘n
passievolle, hardwerkende personeelkorps beleef nie. Ek glo dat elke ouer, en in
besonder ons Skoolbeheerliggaam, groot waardering het vir wat hulle opoffer.
Dit is ‘n gegewe dat ekstra ure, data en kreatiewe denke nie gespaar word om
ons kinders op datum te hou nie. Ek is in gesprek met onderwysers by ander skole
en in ander provinsies – dan raak dit stil in my, want ek besef dat God ons skool
geseën het met sy beste oes. Ek staan nederig dankbaar voor Hom in lofprysing
omdat dit goed gaan by Hoërskool Overberg te midde van die krisis waarin ons
ons bevind.

Ek wil elke ouer asseblief aanmoedig om steeds die finansiële verpligtinge na te
kom. Indien daar enigsins ‘n krisis ontstaan het as gevolg van die uitwerking van
die virus, moet u vroegtydig ‘n e-pos aan admin@hsoverberg.com stuur. Elke
saak sal met omsigtigheid deur die SBL hanteer word. Baie dankie vir die
rekeninge wat reeds betaal is.

On 30 April 2020, National Minister for Basic Education Angie Motshekga directed
that the education sector reopens on 4 May and that all office-based staff are to
return to work. It was also announced that SMT, non-teaching and cleaning staff
will return to schools on the 11th May, other teachers on the 18th and grade 12
learners on the 1st of June (a tentative date).

All the necessary health and safety measures, as advised by the Department of
Labour and Health, must be adhered to before this happens. They have also
asked that we must identify vulnerable individuals in our school to enable us to
consider how best to managed their safety. Reasonable consideration will be
given to individuals diagnosed with comorbidities – which include diabetes,
hypertension, HIV/AIDS, TB, chronic respiratory/pulmonary disease and dreaded
diseases such as cancer. Parents need to have proof of medical diagnosis and
send it via email to admin@hsoverberg.com

Ek wil graag die volgende aan u deurgee vir gemoedsrus. Wanneer die
personeel en leerders terugkeer skool toe, sal die skool in besit wees van:
 twee wasbare materiaalgesigsmaskers vir elkeen;
 saniteerders en seep (ook bleikmiddel) wat reeds op 5 Mei by die skool
afgelewer is;
 voorskote en handskoene vir skoonmakers; en
 ‘n maksimum van ses digitale termometers.

For the safety of our staff and learners, everyone will be screened before they
enter a bus or building every day. This is to ascertain whether any staff member
or learner have any of the observable symptoms associated with Covid-19. (See
symptoms elsewhere in the letter.) If anyone shows symptoms they will be sent
home and asked to contact the health authorities.
Daar sal definitiewe riglyne aan u deurgegee word of besoekers by die skool
toegelaat gaan word en wat die protokol in die verband gaan wees.

It is also my responsibility to make you aware of the following:
 The common symptoms of Covid-19 are fever, tiredness and dry cough.
Some people may experience aches and pains, nasal congestion, runny
nose, sore throat and/or diarrhea. On average it takes 5-6 days from when
someone is infected with the virus for symptoms to show, however it can
take up to 14 days. People with mild symptoms who are otherwise healthy
should self-isolate. Seek medical attention if you have a fever, a cough
and difficulty breathing.
 It is important to report any suspicious Covid-19 symptoms.
 Enforce good hygiene practices such as washing and sanitizing of hands,
coughing or sneezing into a tissue paper or bent elbow.
 Face masks must be washed daily.
 Transport children to school or arrange transportation in smaller groups.
 Discourage your child/children from playing or forming groupings.
 Provide a lunch pack where applicable to avoid them buying food from
vendors or queuing at the tuck shop.
 Ensure that the child leaves home with a provided sanitary bag and is
wearing a face mask.
 Collect the children immediately after school or ensure that the child is
transported home immediately.

Wat gebeur dus wanneer die skool in Mei begin?
 Die Skoolbestuurspan by name mnre. Kriel en Meyer, mevv. Petley en
Strydom, sal riglyne vanaf die WKOD ontvang om planne in werking te stel
rakende gesonde praktyke by die skool, asook om die leerders en
aktiwiteite te integreer.
 Deep cleaning of schools: The virus has a 72 hour life time and schools were
closed for a longer period. Normal cleaning will be enough at this stage,
but deep cleaning only applies if someone test positive. Protocols will be
send to schools in this matter.
 Sodra die personeel aanmeld, sal daar ‘n inligtingsessie plaasvind wat die
pad vorentoe behels. Ons is nou reeds besig om gebeurlikheidsplanne in
plek te stel vir die terugkeer van die graad 12-leerders. Ek wil dit net weer
beklemtoon dat dié datum (1 Junie) slegs ‘n voorstel is en dat dit nog nie
bekragtig is nie.
 The staff will continue with planning and e-learning.
 ‘n Spesiale program rondom ons kinders se geestesgesondheid, sal in
samewerking met die WKOD, saamgestel word. U moet in gedagte hou
dat ons matrikulante baie uitgesien het na “hulle laaste jaar”. Van hulle
sou moontlik eerstespankapteins gewees het; van hulle wou hierdie jaar ‘n
fenominale poging in die klas aangewend het om die Top 10-akademiese
lys te behaal. Nou lyk alles so onseker. Ek het tot ‘n navraag gehad of die
Matriekafskeid nog ‘n realiteit is. Wees verseker dat ons van die skool se
kant af alles binne ons vermoë en binne die wet sal laat gebeur soos
beplan.
 We will inform our parents if we receive any correspondence from the
WCED regarding adjustments in the curriculum / teaching and assessment
plans.
 Ons distrikskantoor staan gereed om te help met die ontwikkeling van
hulpbronne. Neem ook kennis van die dinamiese en positiewe leiding wat
ons vanaf ons kringbestuurder, mnr. Tommy Volkwyn, asook van die
vakadviseurs ontvang. Die Distriksbestuurder, mev. Heléne van Zyl, het ook
‘n bemoedigende stemboodskap aan al die skole gestuur.
 Onderwysers laai vraestelle, video’s, aanlyntoetse en tersaaklike werk op
die skoolwebwerf. Succeed is besig om die skakel vir ons te skep. Die
WKOD het ook aangedui dat hulle in ‘n proses is om vrye internettoegang
vir leerders tot webwerwe te bewerkstellig.

I know that our parents are concerned about the safety of their children. We will
do all we can to ensure that our school adhere to health and safety regulations –
this includes the social distancing of 1.5 m as well.

Baie dankie aan elke ouer vir u ondersteuning, hetsy in boodskappe, foto’s van
ons kinders, as plaasvervanger-onderwyser of in gebed. Kyk asseblief mooi na
ons Ovie-kinders. As dit vir u beskore is, gaan stap vroegoggend (gemasker)
saam met hulle of bring hulle uit die huis in die erf om ‘n rukkie in die son te sit.
Laat hulle die wonder van lewe en groei besef, sodat hulle soos sonneblomme
kan opkyk na die son. Ek deel met u hierdie brokkie inligting wat ek op die internet
gekry het.

SONNEBLOMME in die botselstadium is sonsoekers of heliotrope. Dit beteken dat hulle die
sonderlinge eienskap het om hul “koppe” na die son te draai en sy gang oor die hemelkoepel te
volg. Met sonop tuur die meeste blindelings ooswaarts om die eerste strale van die opkomende son
te groet. Namate die dag aanstap, volg hulle die son slaafs van oos na wes—net om weer die koppe
wagtend na die ooste te draai wanneer dit nag is.
Laat ons almal in hierdie tyd ‘sonneblomkinders’ word. Moenie toelaat dat die
“tough times” (ons oordenking op bl.1) ons oorskadu nie. Draai jou gesig na die
son toe – God is ons lig – wie Hom volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar
sal die lig hê wat lewe gee. (Johannes 8:12)
Ovie-groete.
Hanneke Strydom

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X