Brief 9 April 2020

Brief 31 Maart 2020
June 24, 2020
Brief 17 April 2020
June 24, 2020

9 APRIL 2020
BRIEF AAN ONS OUERS / LETTER TO OUR PARENTS

Geagte Ouers / Dear Parents

Jannie Putter vra in sy boek, Koelkop, wat dit beteken om soos ‘n kampioen of ‘n
wenner te dink. Hy skryf dit beteken jy is op daardie oomblik in staat om tydens
‘n kompetisie of in die gewone lewe enige situasie na die beste van jou vermoë
op ‘n volwasse en meesterlike wyse te hanteer en sodoende optimale resultate
te behaal. Dit veronderstel ook jy het die wysheid om te weet dat die lewe behels
baie meer as om op ‘n telbord te wen. Dit gaan oor wat jy besig is om te word
as mens. Dit stel jou in staat om in druk situasies of in ongunstige omstandighede
beter te presteer. Dit beteken om in beheer te wees van jou emosies in situasies
van intense druk.

Dit is presies waar ons ons nou as Ovie-familie bevind. Ingeperk. Ongunstige
omstandighede vir baie van ons. En die enigste manier om die grense van die
“onmoontlike” te ontdek, is om hulle te oorskry, sê Arthur C. Clarke.
This lockdown period can be a difficult and stressful time for many. However, we
encourage you to still make good choices as much as possible. During this time
make an effort to keep in touch with friends and family to get and give support.
Be thankful for the people you have in your life and tell or show them that you
appreciate them. Keep a happy emotional state and spread hope. Be
empathetic with yourself and with your kids. They are so special to each educator
and we are trying our best to make contact with them so that education can
take place.

Be aware of the fact that all our learners receive daily information, assignments
and videos on whatsapp groups, Google Classroom and other internet facilities.
We must look at it from the positive side. They must use this time to catch up on
the work they missed during the term and study further on their own. All our
educators are available to assist their learners during this lockdown period. We
are aware of the fact that all the learners do not have cell phones or internet at
home. Therefor revision will be done when the school starts. Every single learner is
in this boat and they will be fine. When we are back in the classroom, we will all
course correct and meet them where they are.

The WCOD informed me that the due date for reopening of the schools will be on
20 April for educators and on 21 April for the learners. We are still waiting for
confirmation from our president, Mr. Ramaphosa.

Dit is vir ons belangrik dat u en ons kinders gesond is en by die huis is. Gebruik
hierdie tyd om ook om sterker gesinsbande te bou en mekaar nog beter te leer
ken! Bordspeletjies is aan die orde van die dag en legkaartbou is ‘n uitdaging.
Ek glo elkeen van hulle kom hulle verantwoordelikhede na, nie net op
akademiese gebied nie, maar ook met huishoudelike take. Dit sal my geweldig
trots maak om te weet elkeen maak sy/haar eie bed op, dra vir u ook koffie of
tee aan en is bereid om etes voor te berei. Maak tyd om te gesels. As ons nie
leer om te luister en nie net te hoor nie, sal ons nooit leer om werklik te verstaan
nie en sal verhoudings altyd ‘n probleem wees.

Ek is in gesprek met die SBL oor die pad vorentoe rakende ons finansiële
verpligtinge. U word versoek om voort te gaan met die normale betalings. Die
situasie sal geëvalueer word sodra die dinge normaliseer. Indien dit so uitspeel
dat ons ‘n langer inperkingspriode tegemoet gaan, sal oorweging geskenk word
om krediet aan ouers toe te staan. Daar sal moontlik ‘n aanpassing op bus- en
koshuisgeld gemaak word, maar die besluite sal met u gekommunikeer word op
‘n later stadium.

Baie dankie aan ons SBL wat ten spyte van die inperkingstyd ook onverpoos werk
in belang van HS Overberg – ook met die beplanning en finalisering rondom die
aanstelling van ons nuwe skoolhoof.

Dit was en is steeds ‘n voorreg om as waarnemende skoolhoof vanaf November
2018 te kon dien. Nie net het ek ontsettend baie geleer in die tydperk nie, maar
het ek ook soveel liefde en genade uit vele oorde ontvang. Ek sal dit altyd
koester. Ek het besluit om nie aansoek te doen vir die hoofpos nie as gevolg van
verskeie redes, maar het my meer as 100% verbind as adjunkhoof om ons nuwe
hoof te begelei om ‘n volwaardige Ovie te word! Ons gaan ‘n opwindende tyd
tegemoet en nooi nou reeds al ons ouers uit tot positiewe deelname aan
oueraande, -vergaderings en sport- en kultuurbyeenkomste.

Mag Spreuke 3: 5-6 vir elkeen van ons ‘n werklikheid wees:
Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.
Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Vriendelike groete / Kind regards.
Hanneke Strydom
WAARNEMENDE SKOOLHOOF / ACTING PRINCIPAL

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X