Mnr. Johan Jakobs is nou vir amper twee kwartale in sy pos as die skoolhoof van Hoërskool Overberg.  Ons het by hom gaan kuier om meer oor homself en sy planne vir die skool uit te vind.

 1. Baie welkom by Hoërskool Overberg. Vertel ons asseblief kortliks meer oor Meneer self.

Ek is in Walvisbaai in Namibië gebore en matrikuleer aan Hoërskool Windhoek. Ek het aan die Universiteit van Stellenbosch my M.Sc(Genetika) en NOS voltooi.  Van daar het ek   by Duineveld, Franschoek, Dirkie Uys en Bloemhof onderwys gegee.

Ek is met Elna getroud en ons het ‘n vierjarige seuntjie.

 

 1. Ons het lank gewag vir Meneer se aanstelling en ons was baie opgewonde toe ons uiteindelik hoor wie ons nuwe skoolhoof is. Hoe het Meneer gevoel toe Meneer die nuus hoor?

Baie opgewonde en ek het dadelik begin langtermynplanne maak met die visie met wat dit sal verg om Hoërskool Overberg die beste plattelandse skool in die Boland te maak.

 

 1. Meneer is nou al amper twee kwartale by Hoërskool Overberg. Hoe ervaar Meneer die personeel en leerders?

Die personeel is baie positief, hardwerkend en het ‘n werklike hart vir die leerders en wil vir die leerders ‘n toekoms bou.  Die leerders is netjies, goedgemanierd en entoesiasties.

 

 1. Wat is Meneer se droom vir Hoërskool Overberg?

My droom is dat elke leerder sy of haar potensiaal bereik in ‘n vriendelike, veilige omgewing waar hulle net hulself met entoesiasme kan wees.  Ek wil hê dat elke leerder weet hulle is belangrik en dat hy/sy nie net ‘n nommer is nie.

 

 1. Wat dink Meneer is die belangrikste bydrae wat ‘n skool tans in ‘n jongmens se lewe kan maak.

Daar is baie, maar een van die mees onderskatte vaardighede is dat leerders hulle self en hul vordering self moet kan beoordeel.  As hulle dit nie akkuraat kan doen nie, hoe kan hulle bepaal of hulle beter word en vordering toon?  ‘n Ander aspek van die skool wat noodsaaklik is, is dat leerders ‘n groter prentjie van die werklikheid besef en krities kan dink en redeneer oor gebeurtenisse in hul lewens wat hul toekoms kan beïnvloed.

 

 1. Die pandemie het ‘n groot deel van die lekker van skool kom steel. Wat is die uitdagings in hierdie verband en hoe beplan Meneer om dit te oorkom?

Geleenthede om holisties as mens te ontwikkel word deur Covid van die leerders ontneem.  Die leer van sosiale en sagte vaardighede het verlore geraak as gevolg van die feit dat leerders nie aan sport, kultuur en sosiale geleenthede kan deelneem nie.  Geleenthede in  klasverband moet geskep word om hierdie vaardighede te ontwikkel bv. lewensoriënteringsklasse wat fokus op sagte vaardighede. Klas gee is soveel meer as net die kurukilum wat voltooi moet word.  Kreatiewe idees en -geleenthede moet geskep word.

 

 1. Meneer is baie lief vir sport. Hoekom is deelname belangrik en wat sal Meneer vir die leerders sê in verband met deelname aan sport.

 Nie net sport nie, maar ook kultuur op skool is van kardinale belang.  Naas dat dit jou ‘n gesonde en gebalanseerde lewenstyl laat ontwikkel, is dit dit belangrik om jouself en jou vermoëns te leer ken.  Spangees, sosiale interaksie, die hantering van druk, om teleurstelling te kan hanteer en om te leer wen, is alles aspekte wat leerders moet ervaar om afgeronde individue te word.

 

 1. Watter waardes is vir Meneer belangrik en hoekom dié spesifieke waardes?

Eerlikheid en integriteit.  Dit is waardes wat aangeleer word met streng selfdissipline en noodsaaklik vir persoonlike groei.  Om iets wat gedoen moet word nie uit te stel nie, is ook baie belangrik.  “To be is to do, to do is to do now”.

 

 1. Wat is Meneer se passies in die lewe?

Sport, my familie, die natuur en die onderwys.  Dit is motiverend om te sien hoe leerders se karakters groei tot volwaardige afgeronde mense.

 

 1. Wat is Meneer se boodskap aan enige voornemende leerder en hul ouers wat Hoërskool Overberg oorweeg?

Ondersteun jou kind en laat hom of haar toe om sy/haar kreatiwiteit en potensiaal in ‘n volhoubare gelukkige omgewing te ontwikkel.  By ons skool sal jy gelukkig wees, groei en aan die einde van jou skoolloopbaan genoeg selfvertroue en vaardighede hê om ‘n positiewe verskil in die wêreld maak.

 

 1. Is daar enige boodskap wat Meneer aan die leerders van Hoërskool Overberg wil gee?

Dat jou punte (prestasies) nie jou menswees weerspieël nie, maar hoe hard jy werk vir kennis en vaardighede, doen wel.

 

Ons wens vir meneer Jacobs voorspoed toe vir die res van die jaar.  Dit is met groot opgewondenheid dat ons wag om te sien hoe hierdie hoof met die hart vir kinders Hoërskool Overberg tot nuwe hoogtes neem.  Ad Altiora – Altyd Hoër… definitief ‘n leuse wat ons skoolhoof beskryf.