Ad Altiora - Altyd Hoër

Ovies OV

Die Ouer-Onderwyser-Vereniging speel ‘n belangrike rol om die beeld van die skool uit te dra. Die OV bestaan uit al die ouers van die skool. ‘n Bestuur word op die jaarvergadering verkies en dit is dan die persone wat die projekte beplan en as skakel tussen die skool en ouers dien. Die bestuur staan as die grOOVies bekend.

Hul doelwitte is:

  • Die uitdra van ‘n positiewe beeld van die skool na die gemeenskap.
  • Dien as skakel tussen ouers en die gemeenskap.
  • Hulle wil belangstelling by ouers kweek vir die behoeftes en aktiwiteite van die skool.
  • Organisering van fondsinsamelings en funksies.
  • Verkope van verversings tydens sportdae.
  • Die bestuur van die snoepie met inagneming van die leerders se behoeftes.
  • Mobilisering van die skakelouers in graadverband vir hulp tydens funksies.
  • Skakeling met onderwysers en leerders om die behoeftes te bepaal waarvoor die fondse effektief aangewend kan word.
Die OV van Hoërskool Overberg funksioneer effektief en die bydrae wat hulle al gemaak het is van onskatbare waarde. Die Ovie-familie is baie dankbaar vir hulle inisiatief en harde werk.

Altiora -NPO

Altiora NPO is ‘n bedryfsarm van die Hoërskool Overberg. Alle fondse behalwe skoolgeld word deur hulle administreer met die skool as enigste begunstigde. Die bestuur bestaan uit Phillipus Swart (Voorsitter), CM Augustyn en Tonie Linde.

Hulle projekte sluit die volgende in:

1. Die nuwe voorkoms van die Altiora NPO klubhuis, asook die houtdek wat opgerig is.
2. ‘n Koffiewinkel wat weeksdae oop is vir die publiek, asook uitverhuur kan word. Skoliere is ook opgelei as Baristas en vorm deel van hierdie fasiliteit.
3. Die Graanprojek.
4. Die aanbou van badkamers by die Klubhuis.
5. Hemel en Aarde Vallei marathon (Feb. 2020)
6. Aanbied van sporttoernooi in Maart 2020
7. Aanbied van jaarlikse Altiora Gholftoernooi in September

Altiora NPO is baie afhanklik van die ondersteuning van die gemeenskap asook oudskoliere.

Altiora NPODagbestuur

Die Snoepie

Ons skool beskik oor 'n moderne snoepie wat heerlike eetgoed verkoop. Die snoepie is elke dag van die week gedurende eerste en tweede pouse, asook na skool oop.

Foto'sKontakbesonderhede

Kontakpersoon : Elanza du Toit
Adres : Crassulastraat, Caledon
Telefoon : 082 554 9204
E-pos : overtjie@hsoverberg.com

Algemeen

Die OVERTJIE is ‘n A5 advertensieboekie propvol waardevolle inligting, advertensies en vars nuus. Adverteer vandag jou besigheid, produk, diens of geleentheid en beleef die verskil, goeie blootstelling vir min geld.

Verspreiding

Die OVERTJIE word elke twee weke gratis gedurende skoolkwartale in CALEDON, GREYTON, BOTRIVIER, RIVIERSONDEREND en KLEINMOND uitgegee. Dit word ook op “D6 School Communicator” geplaas waar dit beskikbaar is vir al ons ouers en oud-skoliere. Dit is in die spreekkamers van dokters en tandartse, in ontvangslokale van oogkundiges, in die biblioteek, restaurante, padstalle en haarsalonne beskikbaar. In Greyton en Kleinmond doen ons selektiewe verspreiding. Ons plaas net waar mense daagliks beweeg en self die boekie optel.


WELKOM by OVERTJIE op die INTERNET!

Kan nie oopmaak nie?
Maak seker jy het Adobe Acrobat Reader -> http://get.adobe.com/reader/

Overtjie 175 : 7 Junie 2019(PDF)
Overtjie 174 : 24 Mei 2019(PDF)
Overtjie 172 : 26 April 2019(PDF)
Overtjie 171 : 12 April 2019(PDF)
Overtjie 170 : 15 Maart 2019(PDF)
Overtjie 168 : 15 Februarie 2019(PDF)
Overtjie 167 : 1 Februarie 2019(PDF)
Overtjie 166 : 18 Januarie 2019(PDF)
Overtjie 165 : 13 Desember 2018(PDF)
Overtjie 164 : 30 November 2018(PDF)
Overtjie 163 : 16 November 2018(PDF)
Overtjie 162 : 2 November 2018(PDF)
Overtjie 161 : 19 Oktober 2018(PDF)
Overtjie 160 : 28 September 2018(PDF)
Overtjie 159 : 14 September 2018(PDF)
Overtjie 158 : 31 August 2018(PDF)
Overtjie 157 : 17 August 2018(PDF)
Overtjie 156 : 27 Julie 2018(PDF)
Overtjie 155 : 22 Junie 2018(PDF)
Overtjie 154 : 8 Junie 2018(PDF)
Overtjie 153 : 25 Mei 2018(PDF)
Overtjie 152 : 11 Mei 2018(PDF)
Overtjie 151 : 20 April 2018(PDF)
Overtjie 150 : 23 Maart 2018(PDF)
Overtjie 149 : 9 Maart 2018(PDF)
Overtjie 148 : 23  Februarie 2018(PDF)
Overtjie 147 : 9  Februarie 2018(PDF)
Overtjie 146 : 26 Januarie 2018 (PDF)
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X