Ad Altiora - Altyd Hoër

Ovies OV

Die Ouer-Onderwyser-Vereniging speel ‘n belangrike rol om die beeld van die skool uit te dra. Die OV bestaan uit al die ouers van die skool. ‘n Bestuur word op die jaarvergadering verkies en dit is dan die persone wat die projekte beplan en as skakel tussen die skool en ouers dien. Die bestuur staan as die grOOVies bekend.

Hul doelwitte is:

  • Die uitdra van ‘n positiewe beeld van die skool na die gemeenskap.
  • Dien as skakel tussen ouers en die gemeenskap.
  • Hulle wil belangstelling by ouers kweek vir die behoeftes en aktiwiteite van die skool.
  • Organisering van fondsinsamelings en funksies.
  • Verkope van verversings tydens sportdae.
  • Die bestuur van die snoepie met inagneming van die leerders se behoeftes.
  • Mobilisering van die skakelouers in graadverband vir hulp tydens funksies.
  • Skakeling met onderwysers en leerders om die behoeftes te bepaal waarvoor die fondse effektief aangewend kan word.
Die OV van Hoërskool Overberg funksioneer effektief en die bydrae wat hulle al gemaak het is van onskatbare waarde. Die Ovie-familie is baie dankbaar vir hulle inisiatief en harde werk.