Ad Altiora - Altyd Hoër

Toets en Eksamenroosters

HOËRSKOOL OVERBERG: ASSESSERINGSROOSTER KWARTAAL 1
FEBRUARIE 2020
DATUM DAG GRAAD 8 GRAAD 9 GRAAD 10 GRAAD 11 GRAAD 12
3 4 Afr voorbereide lees
4 5 Afr mondeling lees Afr HT mondeling begin
5 6 Afr luistertoets
6 7 Afr transaksioneel Eng HL listening exam
Eng FAL essay
Afr HT transaksioneel
7 1 Afr transaksioneel Eng HL transactional
Eng FAL essay
10 2 Eng prepared reading Eng FAL oral
Afr transaksioneel
Eng HL transactional
Lwet prakties
Eng FAL essay
Fwet prakties
Eng HL transactional
Fwet prakties
11 3 Wisk opdrag NW (BIO) prakties Fwet prakties Fwet prakties Fwet prakties
12 4 Fwet prakties Fwet toets
Afr transaksioneel
Fwet prakties
13 5 Eng HL transactional Fwet toets Afr HT opstel
Afr HT toesprake
14 6
17 7 Afr opstel Afr opstel Rek aanbieding Lwet prakties
Wisk G taak
Wisk toets
18 1 Eng transactional Eng FAL creative writing Wisk toets Lwet prakties
Rek toets
Lwet prakties
Eng HL oral
Besigh gevallestudie
Eng FAL transactional
19 2 NW (BIO) prakties Besigh gevallestudie Lwet prakties Lwet prakties
Rek toets
LO taak
RTT praktiese toets
20 3 EBW taak Lwet prakties
Afr HT luistertoets
Besigh gevallestudie
Lwet prakties
Lbou wet prakties
Geo toets
21 4 EBW gevallestudie Toer projek Lwet prakties
Toer projek
Lwet prakties
Toer projek
24 5 Eng HL essay Wisk G taak Wisk projek
DATUM DAG GRAAD 8 GRAAD 9 GRAAD 10 GRAAD 11 GRAAD 12
25 6 Wiskunde toets Eng HL oral
Lbou Teg prakties
RTT praktiese toets
LO taak Eng HL listen exam
Afr EAT luistertoets
26 7 Afr leesbegrip LO taak
Afr mondeling
Lbou Wet prakties Afr EAT opstelle
27 1 LO taak
Eng HL comprehension
Lbou Wet ondersoek Geo toets
RTT prakties toets
Lbou Teg navorsing
28 2 Eng FAL language test Eng HL language
Eng FAL language test
Wish G taak
Wisk toets
Afr luistertoets
MAART 2020
DATUM DAG GRAAD 8 GRAAD 9 GRAAD 10 GRAAD 11 GRAAD 12
2 3 TOETSREEKS BEGIN
Geo
TOETSREEKS BEGIN
Afr
TOETSREEKS BEGIN
Fis Wet
TOETSREEKS BEGIN
Besigh/Lbou teg/IGO
TOETSREEKS BEGIN
Rek
3 4 Tegn Wisk
LO taak
Besigh/Lbou best/IGO Lwet Eng
Lbou teg navorsing
4 5 Gesk NW-Bio Eng Afr Lwet
5 6 SK Rek Gas/Lbou teg Rek
Lbou teg navorsing
Afr
EAT transaksioneel
6 7 EBW Tegn Toer/Lbou wet
Lbou best navorsing
Toer RTT
9 1 Eng NW-FW Lwet Fwet Fwet
10 2 Wisk Eng Rek RTT Besigh/Lbou teg/IGO
11 3 Afr Geo RTT Gas/Lbou wet/Geo Toer
12 4 NW-Bio EBW Afr
Lbou best navorsing
Eng Wisk/Wisk G
13 5 NW-FW Gesk Wisk/Wisk G
Lbou best navorsing
Wisk/Wisk G Gas/Lbou wet/Geo
16 6 LO LO LO LO LO
17 7 Eng opstel Eng opstel Eng opstel Eng opstel Eng opstel
18 1 Afr opstel Afr opstel Afr opstel Afr opstel Afr opstel


Laai af