GRAAD 10
Die gr. 10’s besoek Overberg Agri se Roodebloem proefplaas vir ‘n geasseseerde prakties van lamer- immobilisering, lammer – hantering, asook lammer – dosering.
Ons besoek Overberg Agri se Roodebloem proefplaas vir ‘n praktiese demonstrasie van die skandering van dragtige skaap – ooie.
By Overberg Agri se Roodebloem proefplaas word ‘n praktiese demonstrasie van die skeer van skape gedoen

GRAAD 11
Besoek die Megaweek te Bredasdorp.
By TWO a DAY te Grabouw word ‘n begeleide toer van hul hiper moderne pakstoor, bewarings- asook versendings fasiliteite gedoen.
Die klas besoek Willem Thonie Boerderye te Villiersdorp vir praktiese kennismaking van snoeitegnieke, opleistelsels, plaagbeheer, besproeiingstegnieke, besproeiingskedulering, okkuleringstegnieke en aanplantings van appelbome.

GRAAD 12
Besoek Ouplaas Boerderye te Greyton vir ‘n begeleide toer van ‘n moderne melkstal.