Vakkeuses

Graad 10 Vakkeuses

 

GRAAD 10: VAKKEUSE 2024

VERPLIGTE VAKKE

*KIES EEN AFRIKAANS EN EEN ENGELSE TAAL, EEN MOET ‘n HUISTAAL WEES.

1. AFRIKAANSHUISTAAL ADDISIONELE TAAL 
2. ENGELSHUISTAAL ADDISIONELE TAAL 
*KIES TUSSEN WISKUNDE EN WISKUNDE GELETTERDHEID
3. WISKUNDE WISKUNDIGE GELETTERDHEID 
 
4. VERPLIGTEND: LEWENSORIËNTERINGX
KIES UIT DIE VOLGENDE DRIE GROEPE DRIE VAKKE, MAAR SLEGS EEN PER GROEP.
GROEP 1GROEP 2GROEP 3
LEWENSWETENSKAPGASVRYHEIDSTUDIEBESIGHEIDSTUDIE
REKENINGKUNDELANDBOUTEGNOLOGIEREKENINGKUNDE
RTT

FISIESE WETEKENSKAP

(WISK VERPLIGTEND)

IGO
TOERISMERTTLEWENSWETENSKAP
LANDBOUWETENSKAPRTTLANDBOUBESTUUR
FISIESE WETENSKAP (WISK VERPLIGTEND)

Graad 11 Vakkeuses

GRAAD 11: VAKKEUSE 2024

VERPLIGTE VAKKE

*KIES OP WATTER VLAK TALE AANGEBIED GAAN WORD:

1. AFRIKAANS HUISTAAL ADDISIONELE TAAL
2. ENGELS HUISTAAL ADDISIONELE TAAL
*KIES TUSSEN WISKUNDE EN WISKUNDE GELETTERDHEID
3. WISKUNDE WISKUNDIGE GELETTERDHEID
4. VERPLIGTEND: LEWENSORIËNTERING X
KIES UIT DIE VOLGENDE DRIE GROEPE DRIE VAKKE, MAAR SLEGS EEN PER GROEP.
GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3
LEWENSWETENSKAP GASVRYHEIDSTUDIE BESIGHEIDSTUDIE
REKENINGKUNDE LANDBOUTEGNOLOGIE REKENINGKUNDE
RTT

FISIESE WETEKENSKAP

(WISK VERPLIGTEND)

IGO
TOERISME RTT LEWENSWETENSKAP
LANDBOUWETENSKAP RTT LANDBOUBESTUUR
FISIESE WETENSKAP (WISK VERPLIGTEND)

Graad 12 Vakkeuses

GRAAD 12: VAKKEUSE 2024

VERPLIGTE VAKKE

*KIES OP WATTER VLAK TALE AANGEBIED GAAN WORD:

1. AFRIKAANS HUISTAAL ADDISIONELE TAAL
2. ENGELS HUISTAAL ADDISIONELE TAAL
*KIES TUSSEN WISKUNDE EN WISKUNDE GELETTERDHEID
3. WISKUNDE WISKUNDIGE GELETTERDHEID
4. VERPLIGTEND: LEWENSORIËNTERING X
KIES UIT DIE VOLGENDE DRIE GROEPE DRIE VAKKE, MAAR SLEGS EEN PER GROEP.

GROEP 1

 

GROEP 2

 

GROEP 3
LEWENSWETENSKAP GASVRYHEIDSTUDIE BESIGHEIDSTUDIE
REKENINGKUNDE LANDBOUTEGNOLOGIE REKENINGKUNDE
RTT

FISIESE WETEKENSKAP

(WISK VERPLIGTEND)

IGO
TOERISME RTT LEWENSWETENSKAP
LANDBOUWETENSKAP RTT LANDBOUBESTUUR
FISIESE WETENSKAP (WISK VERPLIGTEND)