"Ad Altiora - Altyd Hoër"

Ons Leerderraad

Die Leerderraad is ‘n demokraties-verkose struktuur wat dien as ‘n skakel tussen die leerders en onderwysers in die skool. Onder leiding van twee hoofleiers en twee onderhoofleiers, poog die Leerderraad om die skool se beeld te bevorder, adminstratiewe hulp te verleen en sosiale en geesbouaktiwiteite vir die leerders te organiseer.

‘n Paar van die Leerderraad se jaarlikse projekte sluit in:

  • ‘n Valentynspiekniek waartydens leerders op die rugbyveld saam kan kuier.
  • Musiek Vrydae, waartydens die skool tydens pouses musiek op die paviljoen geniet.
  • Die skryf en vervaardiging van ‘n produksie vir die skool se jaarlikse Koesterklanke-Kultuurkunstefees.
  • Sokkies (een per kwartaal) insluitend ‘n Valentynsbal en winterbal.
  • Geesbou deur middel van Funky week en Big Brag voor somer- en Winterinterskole.
  • Liefdadigheidsprojekte in die gemeenskap (in samewerking met die skool se CSV.)
  • Opknapping en instandhouding van kennisgewingborde in die skool en die gemeenskap.
  • Veldtog om waardes in die skool te bevorder.
  • Muti Morsi: ‘n projek om die leerders bewus te maak van herwinning en netheid.
Die Leerderraad bied aan leerders ‘n platform om hul leierskappe te ontwikkel en hul skool op ‘n besonderse wyse te dien.

Die voogonderwysers, Mev. Strydom en Mnr. Barnard, 2017/2018 bied ‘n helpende hand waar nodig.

Leerderraad  
Gr.12Ian le Roux (hoofseun)Nina Theron (hoofdogter)
Marcel Pheiffer (Onder-hoofseun)Kaylee Krige (Onder-hoofdogter)
Charl Bester Noni Afrika
Luke WilliamsAnne Emslie
Johan van Dyk Sonja Louw
Daneel van NiekerkRita Engelbrecht
Gr.11Willem RouxGitha van Niekerk
Miche Botes
Gr.10Joshua le RouxMene le Grange
Gr.9Jaden ArendseAshlee Wessels
Leerderraad Nuus


Leerderraad Foto's