Bevorderingsvereistes

Bevorderingsvereistes Graad 8 en 9

Graad 8 en 9 Vakke sluit in:

 1. Afrikaans Huistaal & Eerste Addisionele Taal
 2. Engels Huistaal & Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde
 4. Sosiale Wetenskap
 5. Natuurwetenskap
 6. Ekonomiese en Bestuurswetenskap
 7. Tegnologie
 8. Kreatiewe Kuns
 9. Lewensoriëntering

Minimum Slaagvereistes:

 1. Vlak 4 (meer as 50%) vir een amptelike taal op Huistaalvlak
 2. Vlak 3 (meer as 40%) vir die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele taalvlak
 3. Vlak 3 (meer as 40%) vir wiskunde
 4. Vlak 3 (meer as 40%) in enige DRIE van die ander vereiste vakke
 5. Vlak 2 (meer as 30%) in enige TWEE van die oorblywende vereiste vakke

Bevorderingsvereistes Graad 10 tot 12

Verpligte Vakke:

 1. HUISTAAL (Afrikaans of Engels)
 2. EERSTE ADDISIONELE TAAL (Afrikaans of Engels)
 3. WISKUNDE of WISKUNDIGE GELETTERDHEID
 4. LEWENSORIëNTERING

Minimum Slaagvereistes Keusevakke:

 1. Moet HUISTAAL slaag met 40% of meer.
 2. Moet EERSTE ADDISIONELE TAAL slaag met 30% of meer.
 3. Moet ENIGE TWEE ander vakke slaag met 40% en meer.
 4. In ‘n verdere DRIE vakke moet die leerder 30% en meer behaal