Marcel Pheiffer verteenwoordig die Boland 0/18 Akademiespan by die Akademieweek in die Paarl.
Adrian Swart verteenwoordig die Boland 0/16 Grant Khomospan by die Grant Khomoweek in Kimberley