Nie net behaal HS Overberg ‘n 100%-slaagsyfer nie, maar is daar ook 5 kandidate in die Top 10 opgeneem. 

Cobus Smith is die algehele toppresteerder (93.5%), met onderskeidelik Ruan Delport (4e), Daneel van Niekerk (6e), Kaylee Krige (8e) en Hendrik Prinsloo (10e).  Cobus is ook aangewys as die beste presteerder in Wiskunde en Fisiese Wetenskap;  Daneel in IGO en Kaylee en Hendrik in Rekeningkunde. 

‘n Gelukkige leerder is ‘n Ovie-presteerder!!