Wes-Kaapse Onderwysdepartement het die toppresteerders en skole in die NSS-eksamen van 2019 by Leeuwenhof vereer.  Me. Hanneke Strydom (waarnemende hoof) en mnr. Louis Kriel (adjunkhoof) het die glansgeleentheid bygewoon.

HS Overberg verwerf ‘n derde plek vir die grootste toename in die persentasie kandidate wat toegang tot Baccalaureusgraadstudies verkry  het in die periode 2017 – 2019.  HS Bredasdorp (mnr. Retief Muller, hoof) het die negende posisie beklee.  Mev. Helene van Zyl, Overberg Distriksdirekteur, het erkenning gekry vir die tweede posisie wat Overberg Onderwysdistrik in die Wes-Kaap ingeneem het.