24 Januarie 2020

Geagte Ouers

WELKOM IN OVIELAND

Hoërskool Overberg het ‘n lang, mooi en trotse geskiedenis. Ons is oor jare

bekend vir hoë standaarde op alle gebiede. Ons glo saam in balans en die vier

pilare waarop ons skool gebou is, is in ‘n puik kondisie. Ons akademie is voortreflik,

ons kultuur kook, aan sport is daar geen tekort en ons waardes weerspieël die

Ovie-hart. Ons grootte maak ons ‘n hegte familie wat mekaar ondersteun en

liefhet, mekaar uitdaag en mekaar sterk maak. By die Ovies ken ons ouers

mekaar, geniet mekaar se kinders en gee vir mekaar om.

Ons is geseënd met ‘n uiters bekwame en passievolle personeel – die perfekte

kombinasie van ondervinding en jong bloed. Ons is ‘n omgeegroep wat in alle

omstandigheide die belange van ons leerders op die hart dra. Hierdie toewyding

en kundigheid word duidelik gereflekteer in prestasies. Ek verwys graag na ons

2019-NSS-uitslae:

 86 Kandidate

 100% Slaagsyfer

 10 A-gemiddelde kandidate

 142 Vak A’s

 90% Baccalaureus-toelating

Nasionale toekenning: Nasionale Top 20 – Afrikaans HT

Provinsiale toekenning:

 Derde plek vir die grootste toename in die persentasie kandidate wat

toegang tot Baccalaureusgraadstudies verkry in die periode 2017 – 2019

Overberg Distrikstoekennings:

 Topkandidaat in die Overberg – Cobus Smith

 5 Kandidate in die Overberg Top 10

 Enigste skool met buitengewone algehele prestasie

 Skool met ‘n prysenswaardige algehele prestasie

 Beste prestasie in Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde en IGO

HS Overberg streef na uitnemendheid en die hierdie resultate bevestig ons trotse

akademiese tradisie.

A warm welcome to all our new parents. The most important question to answer

when assessing a school is to determine if the children are happy there. We

unequivocally believe that a happy learner becomes an Ovie achiever. This is

the success story of Overberg High School. Values of respect, love, politeness,

zeal, pride, integrity and loyalty are nurtured and pursued. It makes us happy.

We will continue to excel in all areas. We will continue to:

  1. Manage your contributions with caution;
  2. ensure quality teaching;
  3. provide the best opportunities;
  4. learn the right values; and
  5. to make the Ovies aware of our dependence on God.

Neem asseblief kennis van die volgende:

 Alle kommunikasie vind plaas via die d6-Communicator wat u op u

rekenaar of foon kan aflaai. Alle bronne is daar beskikbaar.

 ‘n Oviegids vir graad 8- en nuwe leerders sal binnekort beskikbaar wees.

Alle tersaaklike inligting rondom die skool is daarin vervat. Kry dit onder oë

sodat u ‘n ingeligte ouer is.

 Ons 2020-begroting is goedgekeur volgens artikel 38A en 39A (SA Skolewet

84 van 1996) wat eenmalig of maandeliks betaalbaar is. Skoolgeld beloop

R16 300 per jaar en ‘n eenmalige kapitaalinstandhoudingsfooi van R1 500.

 Indien ‘n ouer die R1 500 nie kan beskostig nie, of dit eerder maandeliks kan

betaal, moet sodanige ouers ons kontak en die situasie kom bespreek.

 Ons is die topskool in die Overberg en ons 2020 skoolgeld is steeds aansienlik

minder as die vergelykbare skole in ons omgewing. Ons sal graag ons skool

en ons fasiliteite op standaard wil hou.

 Nuwe personeellede: me. Danielle Olls (BS), me. Lisa Louw (WG) en mnr.

Franscois Hugo (Rek.) Mag u ‘n geseënde tydperk beleef.

Thank you to every SGB member who represents our parents and makes a

positive, dynamic contribution to the development of Overberg High School.

Mag elkeen ervaar dat hierdie verbintenis met Hoërskool Overberg ‘n reis gaan

wees waar u genoeg Ovie-brandstof vir die tenk gaan kry. Ons is op spoed. Mag

God elkeen ryklik seën en u grondgebied vergroot.

Mev, Hanneke Strydom

Waarnemende skoolhoof