• Beste prestasie in Gesyferdheid (Wiskunde) [Nasionale sistemiese toetsing van WKOD]
• 4de beste prestasie in Geletterheid (Anas: Tale)
• Beste prestasie in Gesyferdheid en Geletterdheid gesamentlik (Nasionale sistemiese toetsing van
WKOD- Wiskunde en Tale)
D.w.s ons ontvang OVERALL Excellence of Outcomes in grade 9 Language and Mathematics
• Ons word ook uitgenooi na die WKOD se prysuitdeling en word saam met nog ‘n plattelandse skool beloon met ‘n kontantprys van R10 000 vir uitnemendheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *